Narodne zagonetke

Usta nema, a ujeda.

Kopriva

0 0
Podeli zagonetku:

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor