Narodne zagonetke

Usta nema, a ujeda.

Kopriva

2 0
Podeli zagonetku:

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor