Narodne zagonetke

Usta nema, a ujeda.

Kopriva

0 0
Podeli zagonetku:

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor