Narodne zagonetke

U tmini se rodi, u videlo umre.

Sveća

0 0
Podeli zagonetku:

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor