Narodne zagonetke

U tmini se rodi, u videlo umre.

Sveća

0 0
Podeli zagonetku:

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor