Narodne zagonetke

U tmini se rodi, u videlo umre.

Sveća

1 1
Podeli zagonetku:

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor