Narodne zagonetke

U crnoj šumi beo proplanak.

Ćela na glavi

0 0
Podeli zagonetku:

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor