Narodne zagonetke

U crnoj šumi beo proplanak.

Ćela na glavi

0 1
Podeli zagonetku:

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor