Narodne zagonetke

U crnoj šumi beo proplanak.

Ćela na glavi

0 0
Podeli zagonetku:

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor