Narodne zagonetke

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Trešnja

0 0
Podeli zagonetku:

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor