Narodne zagonetke

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Metla

2 0
Podeli zagonetku:

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor