Narodne zagonetke

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Zrno iz puške

3 0
Podeli zagonetku:

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor