Narodne zagonetke

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Zrno iz puške

0 0
Podeli zagonetku:

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor