Narodne zagonetke

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Zrno iz puške

0 0
Podeli zagonetku:

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor