Narodne zagonetke

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Zrno iz puške

0 0
Podeli zagonetku:

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor