Narodne zagonetke

Hroma svraka sve polje preskaka.

Drljača

1 0
Podeli zagonetku:

Usred mora oganj gori.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor