Narodne zagonetke

Car večera, buzdovan mu igra.

Jagnje i rep

2 0
Podeli zagonetku:

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor