Narodne zagonetke

Car večera, buzdovan mu igra.

Jagnje i rep

1 0
Podeli zagonetku:

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor