Narodne zagonetke

Car večera, buzdovan mu igra.

Jagnje i rep

2 0
Podeli zagonetku:

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor