Narodne zagonetke

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Oči

0 0
Podeli zagonetku:

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor