Narodne zagonetke

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Oči

1 0
Podeli zagonetku:

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor