Narodne zagonetke

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Oči

1 0
Podeli zagonetku:

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor