Narodne zagonetke

Car pade, kapa mu ostade.

Žir

0 0
Podeli zagonetku:

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor