Narodne zagonetke

Car pade, kapa mu ostade.

Žir

1 0
Podeli zagonetku:

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor