Narodne zagonetke

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Godine, meseci, nedelje i dani

0 0
Podeli zagonetku:

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor