Narodne zagonetke

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Godine, meseci, nedelje i dani

0 0
Podeli zagonetku:

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor