Narodne zagonetke

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Godišnja doba

1 0
Podeli zagonetku:

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor