Narodne zagonetke

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Godišnja doba

2 0
Podeli zagonetku:

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor