Narodne zagonetke

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Godišnja doba

0 0
Podeli zagonetku:

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor