Narodne zagonetke

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Godišnja doba

2 0
Podeli zagonetku:

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor