Narodne zagonetke

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Kruna

0 0
Podeli zagonetku:

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor