Narodne zagonetke

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Kruna

2 1
Podeli zagonetku:

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor