Narodne zagonetke

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Kruna

0 0
Podeli zagonetku:

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor