Narodne zagonetke

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Most

0 3
Podeli zagonetku:

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Sedam osoba je imalo sledeći razgovor:

Osoba A: Prekosutra je sreda.

Osoba B: Ne, danas je sreda.

Osoba C: Niste u pravu, sutra je sreda.

Osoba D: Danas nije ni ponedeljak, ni utorak, ni sreda.

Osoba E: Prilično sam siguran da je juče bio četvrtak.

Osoba F: Ne, juče je bio utorak.

Osoba G: Ja jedino znam da juče nije bila subota.

Samo jedna osoba govori istinu. Kog dana se desio ovaj razgovor i ko govori istinu?

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor