Narodne zagonetke

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Most

0 3
Podeli zagonetku:

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor