Narodne zagonetke

Bela kula bez prozora.

Jaje

0 0
Podeli zagonetku:

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor