Narodne zagonetke

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Mačak

0 0
Podeli zagonetku:

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor