Narodne zagonetke

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Mačak

0 0
Podeli zagonetku:

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor