Narodne zagonetke

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Mačak

0 0
Podeli zagonetku:

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor