Narodne zagonetke

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Mačak

0 0
Podeli zagonetku:

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor