Narodne zagonetke

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Mačak

0 0
Podeli zagonetku:

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor