Narodne zagonetke

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Vodenica

0 0
Podeli zagonetku:

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor