Narodne zagonetke

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Vodenica

0 0
Podeli zagonetku:

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor