Narodne zagonetke

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Vodenica

0 0
Podeli zagonetku:

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor