Narodne zagonetke

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Vodenica

0 0
Podeli zagonetku:

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor