Narodne zagonetke

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Vodenica

0 0
Podeli zagonetku:

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor