Narodne zagonetke

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Vodenica

0 0
Podeli zagonetku:

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor