Narodne zagonetke

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Vodenica

0 0
Podeli zagonetku:

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor