Narodne zagonetke

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Šipak

0 0
Podeli zagonetku:

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor