Narodne zagonetke

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Šipak

0 0
Podeli zagonetku:

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor