Narodne zagonetke

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Šipak

0 0
Podeli zagonetku:

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor