Narodne zagonetke

Crven jarac po košari skače.

Jezik

7 0
Podeli zagonetku:

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor