Narodne zagonetke

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Jagoda

0 0
Podeli zagonetku:

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor