Narodne zagonetke

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Jagoda

0 0
Podeli zagonetku:

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor