Narodne zagonetke

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Jagoda

0 1
Podeli zagonetku:

Manje veće premeće.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor