Narodne zagonetke

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Jagoda

0 0
Podeli zagonetku:

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Sedam osoba je imalo sledeći razgovor:

Osoba A: Prekosutra je sreda.

Osoba B: Ne, danas je sreda.

Osoba C: Niste u pravu, sutra je sreda.

Osoba D: Danas nije ni ponedeljak, ni utorak, ni sreda.

Osoba E: Prilično sam siguran da je juče bio četvrtak.

Osoba F: Ne, juče je bio utorak.

Osoba G: Ja jedino znam da juče nije bila subota.

Samo jedna osoba govori istinu. Kog dana se desio ovaj razgovor i ko govori istinu?

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor