Narodne zagonetke

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Petao

1 0
Podeli zagonetku:

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor