Narodne zagonetke

Crven tur na tanjur.

Paprika

2 0
Podeli zagonetku:

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor