Narodne zagonetke

Crven tur na tanjur.

Paprika

1 0
Podeli zagonetku:

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor