Narodne zagonetke

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Vino u buretu

0 0
Podeli zagonetku:

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor