Narodne zagonetke

Crna buva kuću čuva.

Katanac

0 0
Podeli zagonetku:

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor