Narodne zagonetke

Crna buva kuću čuva.

Katanac

0 0
Podeli zagonetku:

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor