Narodne zagonetke

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Katanac

0 0
Podeli zagonetku:

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor