Narodne zagonetke

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Katanac

0 0
Podeli zagonetku:

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor