Narodne zagonetke

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Katanac

0 0
Podeli zagonetku:

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor