Narodne zagonetke

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Katanac

0 0
Podeli zagonetku:

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor