Narodne zagonetke

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Buva

0 1
Podeli zagonetku:

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor