Narodne zagonetke

Crno uže po zemlji puže.

Mravi

13 2
Podeli zagonetku:

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor