Narodne zagonetke

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Sač, crepulja i hleb

0 1
Podeli zagonetku:

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor