Narodne zagonetke

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Sač, crepulja i hleb

0 1
Podeli zagonetku:

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor