Narodne zagonetke

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Sekira

0 0
Podeli zagonetku:

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor