Narodne zagonetke

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Sekira

2 0
Podeli zagonetku:

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor