Narodne zagonetke

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Sekira

0 0
Podeli zagonetku:

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor