Narodne zagonetke

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Kvočka na jajima

0 0
Podeli zagonetku:

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor