Narodne zagonetke

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Ribe, voda i mreža

0 2
Podeli zagonetku:

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor