Narodne zagonetke

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Ribe, voda i mreža

0 2
Podeli zagonetku:

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor