Narodne zagonetke

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Ribe, voda i mreža

0 0
Podeli zagonetku:

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor