Narodne zagonetke

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Volovi i plug

1 0
Podeli zagonetku:

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor