Narodne zagonetke

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Točkovi na kolima

1 0
Podeli zagonetku:

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor