Narodne zagonetke

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Točkovi na kolima

5 2
Podeli zagonetku:

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor