Narodne zagonetke

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Točkovi na kolima

4 1
Podeli zagonetku:

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor