Narodne zagonetke

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Točkovi na kolima

4 1
Podeli zagonetku:

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor