Narodne zagonetke

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Astal (sto)

1 1
Podeli zagonetku:

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor