Narodne zagonetke

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Vitao u prelje

0 0
Podeli zagonetku:

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor