Narodne zagonetke

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Vitao u prelje

0 0
Podeli zagonetku:

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor