Narodne zagonetke

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Kola, konji, kočijaš i bič

0 0
Podeli zagonetku:

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor