Narodne zagonetke

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Kola, konji, kočijaš i bič

0 0
Podeli zagonetku:

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor