Narodne zagonetke

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Kola, konji, kočijaš i bič

0 0
Podeli zagonetku:

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor