Narodne zagonetke

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Kola, konji, kočijaš i bič

0 0
Podeli zagonetku:

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor