Narodne zagonetke

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Ključ

4 0
Podeli zagonetku:

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor