Narodne zagonetke

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Ključ

3 0
Podeli zagonetku:

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor