Narodne zagonetke

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Ključ

0 0
Podeli zagonetku:

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor