Narodne zagonetke

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Ključ

4 0
Podeli zagonetku:

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor