Narodne zagonetke

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Vetar

6 0
Podeli zagonetku:

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor