Narodne zagonetke

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Mačka i miš

1 0
Podeli zagonetku:

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor