Narodne zagonetke

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Mačka i miš

0 0
Podeli zagonetku:

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor