Narodne zagonetke

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Mačka i miš

0 0
Podeli zagonetku:

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor