Narodne zagonetke

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Česma

0 0
Podeli zagonetku:

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor