Narodne zagonetke

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Duga

2 0
Podeli zagonetku:

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor