Narodne zagonetke

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Duga

2 0
Podeli zagonetku:

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor