Narodne zagonetke

Šareno štapče kroz plot promače.

Zmija

0 0
Podeli zagonetku:

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor