Narodne zagonetke

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Zmija

0 0
Podeli zagonetku:

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor