Narodne zagonetke

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Zmija

0 0
Podeli zagonetku:

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor