Narodne zagonetke

Švićko tera niz prisoje svinje.

Češalj, kosa i vaši

0 0
Podeli zagonetku:

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor