Narodne zagonetke

Šest nogu, a dve glave.

Čovek na konju

3 0
Podeli zagonetku:

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor