Narodne zagonetke

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Šećer

12 8
Podeli zagonetku:

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor