Narodne zagonetke

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Puž

2 1
Podeli zagonetku:

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor