Narodne zagonetke

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Puž

1 0
Podeli zagonetku:

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor