Narodne zagonetke

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Puž

2 0
Podeli zagonetku:

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor