Narodne zagonetke

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Prsti na ruci

0 0
Podeli zagonetku:

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor