Narodne zagonetke

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor