Narodne zagonetke

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor