Narodne zagonetke

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor