Narodne zagonetke

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Loza i grožđe

0 0
Podeli zagonetku:

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor